Studer-korte-intervaller

Studer-korte-intervaller

Ikke la øktene bli for lange! Hjernen har behov for å lagre den nye informasjonen, og det gjør den best når du tar pauser! Foto: PxHere.com