Overnaturlige og paranormale hendelser

Det er ingen tvil om at vi mennesker er opptatt av det som er unaturlig, overnaturlig, merkelig, paranormalt og så videre. Det finnes mange ord til å beskrive det vi ikke helt klarer å finne svaret på og som vi ikke helt skjønner hvordan kunne skje – men spennende er det!

Det finnes utrolig mange slike saker å referere til fra hele verden, og det er nærmest umulig å sette noen merkelapp på disse. Uansett: vi skal på disse sidene referere til mange slike forskjellige saker, og det blir alt fra oppsiktsvekkende forsvinningssaker til andre merkelige saker om overnaturlige hendelser.

Vi kan love dere masse spennende lesning!


* Uforklarlige dødsfall og forsvinninger

Hva er det overnaturlige?

Når vi snakker om det som er overnaturlig så kan man kanskje si at det er et begrep som brukes om alt det man ikke kan forklare. Vi lever i en verden som er bygd opp omkring vitenskap og kunnskap, og det betyr at vi kan forklare det aller meste innenfor et gitt rammeverk av lover og regler som er gjeldende.

Det betyr kort og godt at vi søker etter å finne ‘naturlige’ forklaringer på det som foregår rundt oss i verden, men enkelte ganger er det jo faktisk slik at det skjer ting som vi ikke klarer å plassere innenfor dette kjente rammeverket. Da kan vi begynne å snakke om at ting eller hendelser er ‘overnaturlig’, ‘paranormalt’ – eller at vi finner andre begreper som vi fester på slike ting.

Det skal dog sies: er det slik at en hendelse er overnaturlig bare fordi vi ikke klarer å forklare den? Er det mer mellom himmel og jord enn dét vi vet om. Om akkurat dét strides de lærde, men at det skjer mange merkelige ting rundt om i verden er det ingen tvil om. Det aller meste kan dog forklares på en naturlig og vitenskapelig måte av de som kan de forskjellige fagfeltene.

Dette igjen innebærer at det du kanskje oppfatter som overnaturlig i realiteten slett ikke er det. Mange vil hevde, og sannsynligvis med rette, at alt har en naturlig forklaring – men dét vil allikevel ikke hindre oss i å oppdage eller oppleve ting som ikke lar seg forklare!

Det er disse sakene som vi synes er spennende og som vi ønsker å dele med dere, og her finnes det et enormt hav å ta av.

En enkel forklaring på hva ‘overnaturlig’ er blir derfor å si at det er ting som vitenskapen ikke kan forklare.

paranormalt og overnaturlig
Det er forskjeller på det som er paranormalt og det som er overnaturlig, men begge begrepene omhandler ting eller hendelser som utvilsomt er spennende og fascinerende! Illustrasjon: PxHere.com

Hva er det paranormale?

Man bruker begreper som overnaturlig og paranormalt om hverandre, og akkurat det er kanskje naturlig! Det er dog noen forskjeller i begrepene og vi skal forsøke å forklare noen skiller som kan være nyttig for deg.

Som sagt: overnaturlig innebærer noe som ikke oppfyller de fysiske lovene og de vitenskapelige teoriene. Med andre ord noe som ligger bakenfor eller forbi naturen. Dette er ting som vi aldri vil kunne være i stand til å dokumentere med utgangspunkt i våre vitenskapelige metoder. Dette er ting som går i mot alle naturlige regler og altså hendelser som vi ikke har noe logisk grunnlag for å kunne forklare.

På den andre siden har vi det som kan karakteriseres som paranormalt, og da snakker man om noe som skjer som er forbi det som kan anses som normal praksis. Paranormale fenomener kan derfor være noe som begynner å fungere på en annen måte enn det er ment å gjøre. Det som er paranormalt referer altså til noe som ikke kan forklares av den nåværende vitenskapelige kunnskapen, men at det er en mulighet for at det én dag kan forklares vitenskapelig – samt at det er en god sjanse for at det som har skjedd har en naturlig forklaring.

Vi kan finne mange eksempeler på paranormale fenomener opp gjennom tiden, og et eksempel dette kan for eksempel være steiner som falt ned fra himmelen. Èn gang i tiden ble dette sett på som noe paranormalt, men i dag vet vi at det er meteorer og vi kan forklare hvor de kommer fra.

Det som er felles for begrepene er i alle fall at de står for noe som vi ikke forstår og ikke helt kan forklare!

Sjekk bare disse overnaturlige/paranormale dødsfallene/drapene!