Millenniumsgenerasjonen – hvem og hva er de?

Millenniumsgenerasjonen

Du har kanskje hørt snakk om millenniumsgenerasjonen? Høres ganske kult ut faktisk, og denne befolkningsgruppen går også under navnet Generasjon Y eller nettgenerasjonen. Hvem er disse og hva er det som kjennetegner dem?

Hver eneste generasjon får sitt kallenavn basert på de kjennetegnene de har, og her er det utvilsomt tiden de lever i som er med på å forme dem som mennesker. Hvis skal i denne artikkelen se nærmere på hvem millenniumsgenerasjonen egentlig er og hva det er som kjennetegner dem.

Hvem er Generasjon Y – millenniumsgenerasjonen?

Millenniumsgenerasjonen, altså Generasjon Y/Nettgenerasjonen, er en demografisk del av befolkningen som er etterfølgere av den velkjente Generasjon X. Begrepet ‘millenniumsgenerasjonen’ brukes vanligvis om de individene som nådde voksen alder rundt år 2000. Den presise ‘bestemmelsen’ varierer riktignok fra den ene kilden til den andre.

To amerikanske forfattere med navn Neil Howe og William Strauss skrev en bok i 1991 som het Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069, og de er ofte disse to som får ‘æren’ for å ha kommet opp med begrepet ‘milleniumsgenerasjonen’ (millennials). Disse to beskrev denne befolkningsgruppen som individer som ble født mellom 1982 og 2004.

Det finnes dog flere andre foreslåtte årstall for denne generasjonen, og tar vi hensyn til disse så kan man muligens konstatere at alle de som er født mellom 1976 og 2004 er en del av denne gruppen.

Det er naturligvis store variasjonen mellom ett individ og et annet innenfor enhver generasjon, men man kan tenke seg til at det aktuelle miljøet som hver generasjon lever innenfor påvirker individene på en måte som er observerbar som brede tendenser. Vi kan da se på millenniumsgenerasjonen og de tendensene denne generasjonen viser innenfor arbeidsliv, teknologi og kultur.

Karakteristikker av millenniumsgenerasjonen

Millenniumsgenerasjonen vokste opp i en verden fylt med elektronikk og en stadig økende bruk av internett, og dermed også en verden som ble mer preget av sosiale nettverk. De er generasjonen som har mottatt mest oppmerksomhet når det kommer til markedsføring. Som den mest etnisk diversifiserte generasjonen er dette en generasjon som tenderer til å være mer tolerant overfor forskjeller.

Ettersom de også ble oppdratt under mantraet ‘følg drømmene dine’ og ble fortalt at de var spesielle, har de også en tendens til å være trygge på seg selv. Selv om man kan se på sistnevnte som en positiv egenskap har millenniumsgenerasjonens trygghet på seg selv blitt debattert, og da med tanke på at den kanskje kan bikke over i at ‘vi har rett’ og at de er selvopptatte / narsissistiske. De vurderes ofte som noe mer optimistisk med tanke på fremtiden enn andre generasjoner, til tross for at de er den første generasjonen siden den stille generasjonen som forventes å oppnå mindre økonomisk suksess enn sine foreldre.

Man kan også si at generasjonens optimisme når de skal inn i voksenlivet er urealistiske forventninger, noe som i sin tur kan føre til desillusjon. Mange av de tidlige i milleniumsgenerasjonen gikk gjennom utdanningen sin bare for å oppdage at de jobbet i bransjer som var urelatert til denne. Mange har hatt vansker med å finne seg jobb og bytter jobber oftere enn tidligere generasjoner. Deres store forventninger til livet kan ha kommet av den meget oppmuntrende, involverte og alltid tilstedeværende gruppen foreldre, som også har blitt kjent som helikopterforeldre.

Milleniumsgenerasjonen på jobben

Man kan si at det finnes noen fellestrekk hvis man ser på denne generasjonen og deres jobber. BYOD (bring your own device) er noe man kan trekke frem, og dette kan man knytte sammen med generasjonens ‘avhengighet’ av mobile enheter. Tilfredshet på arbeidsplassen betyr mer for denne generasjonen enn pengekompensasjonen, og balansen mellom arbeid-privatliv ses ofte på som essensiell. Det er også mindre sannsynlig, sammenlignet med tidligere generasjoner, at denne generasjonen godtar et utrivelig arbeidsmiljø, samt at det er langt mer sannsynlig at de bruker sosiale nettverk til å lufte sine bekymringer. På den andre siden: en fornøyd arbeidstaker fra millenniumsgenerasjoner framsnakker ofte organisasjonen de jobber for, og gir dermed ærlig, gratis og overbevisende PR til sin arbeidsgiver.

Etter å ha vokst opp og blitt bombardert av reklamering har generasjonen en tendens til å være mer skeptisk til all slags markedsføring. Uansett om det gjelder kjøp av produkter, tjenester eller om de skal søke på en jobb så er det mer sannsynlig at de lytter til vennene sine enn at de blir påvirket av markedsføring eller PR. Denne karakteristikken gjør at konvensjonell markedsføring og arbeidsrekrutteringstiltak ofte er ineffektiv overfor millenniumsgenerasjonen.

Lytt til denne beskrivelsen av generasjonen på arbeidsplassen!

Teknologi

Generasjon Y vokste opp med datamaskiner, internett og det grafiske brukergrensesnitter. Denne kunnskapen gjør at de er gode på å forstå grensesnitt og visuelle språk. De tenderer til å tilpasse seg nye programmer, operativsystemer og gjøre databaserte oppgaver raskere enn eldre generasjoner. Selv om det viser seg at multitasking vanligvis ikke er en effektiv måte å jobbe på så er det sannsynlig at millenniumsgenerasjonen er de ansatte som kan klare dette i best mulig grad.

Generasjonen er generelt sett nokså komfortabel med tanken på et offentlig internettliv. Privatliv, i millenniumsgenerasjonens øyne, er stort sett en bekymring over funksjonelle innstillinger som kan begrense hvem som kan se deres online liv. Bekvemmeligheten med sosiale medier betyr at de er gode til å promotere seg selv og å fremdyrke forbindelser gjennom online medier. Denne tilnærmingen kan imidlertid bli et problem når de sammenligner seg med de som er ‘på den andre enden’. Generasjonen blir noen ganger frustrert over at gresset synes grønnere på den andre siden. Dette inntrykket kan komme av at mange for eksempel er dyktige til å fremstille seg selv, og med det mener vi at de fremhever sine gode kvaliteter og spennende deler av sitt liv.

Når det gjelder utdanning så har fokuset på teknologi økt stadig mer, og kanskje spesielt med tanke på programmering. Millenniumsgenerasjonen er veldig avhengig av internett for å lære seg hvordan å gjøre ting. Når datamaskinene eller enhetene deres ikke virker er de ofte avhengig av en eller annen form for ‘offline’ hjelp for å finne feilen og reparere denne. Som en kontrast kan man trekke frem de teknologitilbøyelige medlemmene av generasjon X (den foregående) som benyttet seg av elektronikk da den nærmest kom i hobbysett. Den gang måtte de aller beste gaming-maskinene bygges opp fra bunnen, og dette faktum betyr at man anser at generasjon X har en dypere forståelse av programmering og hardware.

Kultur

Millenniumsgenerasjonen har i flere land vist seg å være den generasjonen som har minst tro på statlige institusjoner. Omvendt kan man si at de også viser høyest støtte for politisk uavhengige og protest-formet styresett. Selv om millenniumsgenerasjonen har mindre tro på religiøse institusjoner har det blant annet i USA vist seg at tallet har økt blant de som har en absolutt tro på en eksistens av en Gud. Kirkens budskap kolliderer ofte med generasjonens tanke om toleranse overfor forskjeller innenfor religion, rase, kjønn og seksuell orientering.

Generasjonen er også bekymret med tanke på sosial rettferdighet og støtter ikke institusjoner som er i konflikt med sosial og økonomisk likhet. Dette betyr at millenniumsgenerasjonen utøver sin innflytelse på verden rundt dem – akkurat på samme måte som alle foregående generasjoner har gjort det.